Psikoterapi ve Danışmanlık Hizmetleri

Psikoterapi ve Danışmanlık Hizmetleri

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır. Psikoterapi ‘çoklu-yöntemli’ bir tedaviyi işaret eder. Psikoterapi almak istiyorum diyenlerin aklında birçok soru olur. Genellikle bu sorular psikoterapi faydalı mı, psikoterapi çeşitleri nelerdir?, Benim için en uygun psikoterapi türü nedir? Gibi sorular olacaktır. Bu yazımızda psikoterapi hakkında sorular ve merak edilenleri cevaplamaya çalışacağız.

Psikoterapi kısaca, kişinin sorunlarını objektif bir gözle değerlendirmesini, üretilebilecek çeşitli alternatif çözümlerin farkına varmasını sağlar. Psikoterapist kimdir? Psikoterapist bu yeni alternatiflerin uygulanması için kişiyi duygusal yönden hazırlar, nasıl uygulanacağına dair bilgilendirir, motivasyonunu destekler, karşılaştığı engellerin üstesinden gelmesini sağlar.

Bir başka deyişle, psikoterapi faydaları şöyledir;

Kişilere mutsuzluk yaratan problemleri belirlemelerinde yardımcı olur.

Problemlerinin üstesinden gelebilmeleri için sahip oldukları olanakların farkına varmalarını sağlar.

Söz konusu problemlerinin üstesinden gelebilmeleri için gerekli olan davranış ve düşünce esnekliğini kazandırır.

Gelecekte karşılaşabilecekleri benzer problemler karşısında da kullanabilecekleri yöntemleri geliştirmelerini ve benimsemelerini sağlar.

Söz konusu olan herhangi bir ruhsal hastalıksa, günlük yaşamda hastalığa katkısı olabilecek ve hastalığın sürmesine neden olabilecek risk faktörlerine etkin ve kalıcı çözümler bulunmasında yardımcı olur: Stresle baş etme, gerekli davranış ve düşünce değişiklikleri, olayları farklı açılardan yorumlama ve değerlendirmeyi öğrenmek gibi hedefler üzerinde çalışılır.

Psikolog görüşmelerinin amacı, kişinin kendisiyle ve çevreyle uyumunu sağlamak olduğu için - çevrenin beklentilerini karşılamak da dahil - farklı konular psikoterapiye dahil olabilir.

En sık bilinen haliyle psikoterapi, depresyon, kaygı, uykusuzluk, panik bozukluk gibi ruhsal hastalıkların psikiyatrik tedavisini desteklemekte tercih edilir: Kişinin hastalığı hazırlayan ve sürdüren etkenlerle aktif mücadeleyi öğrenmesine ve psikolojik açıdan güçlenmesine yardımcı olur.

Psikoterapi sırasında, ruhsal durumunuz, düşünceleriniz, duygusal yapınız ve kişilik yapınızla ilgili bilgilendirilirsiniz. Psikoterapi size hayatınızın kontrolünü elinize almayı ve karşınıza çıkabilecek zorluklarla gerektiği gibi mücadele etmeyi öğrenmenizde yardımcı olur.

Birçok psikoterapi türü mevcuttur ve bunların her biri kendine özgü bir yaklaşıma sahiptir. Sizin için uygun olan psikoterapi türü sizin kişisel durumunuza bağlı olarak seçilir. Psikoterapi; konuşma terapisi, danışmanlık, psikososyal terapi veya yalnızca terapi olarak da bilinir.

Psikoterapi sırasında neler olur?

Psikoterapi alanlar, psikoterapi süreci konusunda bilgilerini paylaşırlar. Kısaca özetlemek gerekirse sırasında genellikle terapist ile yüz yüze gelecek şekilde oturulur. Terapist sizden duygularınız ve düşünceleriniz hakkında konuşmanızı ister. Eğer terapiste içinizi açmakta zorlanırsanız tasalanmayın. Uzman sizi rahatlatma konusunda size yardımcı olacaktır.

Terapi kimi zaman yoğun duygusal konuşmalar yapmanıza neden olur. Bu yoğun konuşmalar sırasında ağlayabilir, öfkelenebilir hatta duygusal bir patlama yaşayabilirsiniz. Ayrıca terapi sonrası kendinizi fiziksel olarak da yorgun hissedebilirsiniz. Tüm bu duygular normaldir.

Psikoterapi görenler ve bu hizmetten faydalananlardan terapist bir süre sonra ev ödevi yapmasını, konuşulanları evde düşünüp değerlendirmesini isteyebilir. Bu ev ödevleri duygularınızın düzelip şekillenmesinde size yardımcı olacaktır.

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir?

Bireysel Psikoterapi Nedir: Psikoterapistin, psikolojik ve psikosomatik rahatsızlıklardan şikayeti olan ve bireysel gelişim isteyen bireylerle çalışmasıdır. Bireysel terapilerde, psikoterapist danışanla bire bir ya da başka bir terapist ile birlikte çalışabilir.

Çift Terapisi Nedir: Hızlı gelişen bir terapi çeşididir ve ilişki terapisi ya da evlilik terapisi olarak tanımlanır. Evlenmek üzere olan ya da yeni evlenen çiftler dışındaki süreçleri de kapsar. Çiftlerin evlilik terapisine katılım amaçlarından bazıları; ilişkinin kalitesini arttırmak, aralarındaki çatışmalara çözüm bulmak, ciddi konularda karar vermek, ayrılık, hastalık, göç gibi durumlarla daha iyi başa çıkabilmek.

Aile Terapisi Nedir: Özellikle ülkemizde hızla yayılan bir terapi çeşididir ve birçok farklı durumlara yardımcı olabilir. Aile terapisinin yardımcı olabileceği durumlardan bazıları şunlardır;

Çocuklarla ilgili davranış sorunları,

Aile anlaşmazlıkları,

Kültürel uyum, yaşlılık, boşanma ve travma gibi yaşam süreçleri,

Aile bireylerinde fiziksel ya da psikolojik rahatsızlıklar ve madde bağımlılığı.

Birbirlerinden farklı özellikler gösteren aile bireyleri, yaşamlarının zorlu süreçleriyle başa çıkmakta güçlük çekebilirler. Ailelerin bir kısmı boşanma, hastalık ve travma gibi olumsuz zamanları atlatmakta fazlasıyla zorlanırlar ve yardıma ihtiyaç duyarlar. Aile terapisi, aile fertlerine bu meseleleri güvenli bir ortamda konuşma ve tartışma imkanı verir.

Çocuk Psikoterapisi Nedir: Çocuk psikoterapisine şu durumlarda başvurulabilir;

Ders stresi,

Davranış problemleri,

Kötü alışkanlıklar,

Göç, ayrılık ve boşanma gibi süreçler ve - Aile krizleri.

Bunların dışında travmaya uğrayan çocuklar için, çocuk koruma programları ile çocuklardan ve bakıcılarından psikoterapiye gitmeleri istenebilir. Henüz yaşam tecrübeleri olmayan ve yaşamla baş etme mekanizmaları gelişmeyen çocuklar, genellikle dolaylı yollardan tepkilerini gösterirler. İsteksizlik, derslerinde geri kalma ve karın ağrıları gibi somatik tepkiler ile agresif davranışlar sergilerler.

Grup Terapisi Nedir: Bu terapi çeşidinde, grup üyeleri bir araya gelir ve sorunlarını paylaşarak birbirlerine geri bildirim ile destek verirler. Terapi çeşitleri arasında en uygun terapi yöntemi olanıdır ve yaklaşık 10 danışan ile bir ya da iki terapist ortaklaşa çalışır. Yeni üyelerin grup terapilerine kabul edilip edilmemeleri, açık veya kapalı grup terapileri olarak adlandırılır. Bu terapiler genel olarak dönem başlarında yeni üye kabul ederler ve süreleri farklılık gösterir. Grup üyeleri aynı konu etrafında toplanırlar ve klinikler, sosyal kurumlar ya da medya yoluyla yeni başlayacak grup terapisi duyurulur. Bunun dışında bireysel terapistler ile diğer klinik uzmanlar, uygun durumda olan danışanları grup terapisine yönlendirirler. Bazı durumlarda grup terapilerinin üyeleri kabul etme şartları bulunabilir. Yeni üyelerin kabul edilmesinden önce, grup terapistleri aralarında bir görüşme yapabilirler. Psikotik sıkıntıları olan, hastalık hastası, sosyal kişilik bozukluğu ve aşırı agresif olanlar grup terapisine kabul edilmezler.

Web Terapi Nedir: Sanal terapi veya online terapi gibi isimlerle anılır ve terapi çeşitleri arasında en yeni olanıdır. Online terapi nasıl olur sorusu; sesli, anlık mesaj ve video görüşme yoluyla gerçekleşmektedir denerek cevaplanabilir. Bireysel psikoterapi, çocuk ve ergen psikoterapisi, çift ve aile terapisi, cinsel terapi alanlarında profesyonel destek alabilirsiniz.