Psikon İlişki Değerlendirme Envanteri Bataryası

Psikon İlişki Değerlendirme Envanteri Bataryası

Psikon İlişki Değerlendirme Envanteri Bataryası, ülkemizin kültür yapısına uygun olarak geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çiftlerin ilişki uyumunu ölçen İlişki Değerlendirme Envanteri Bataryası ile kişilik özellikleri de ölçülür. Evli çiftlere ve evlenmek üzere olan çiftlere uygulanan envanter ile, ilişkinin güçlü ve zayıf yönleri belirlenir. Böylece riskler önceden görülerek önlem alınması sağlanabilir.

Envanter çalışmasının ardından yapılan değerlendirmeler ile iki farklı rapor hazırlanır. Bu raporlardan biri PSİ terapist raporu diğeri ise PSİ Danışan Raporudur. Psikon Terapi profesyonelleri ilişki uyumunuza ve kişilik özelliklerinize yönelik Psikon İlişki Değerlendirme Envanteri Bataryası hizmeti vermektedir.