Fobiler Hakkında Gerçekler ve Yanlış Bilinenler

Fobiler Hakkında Gerçekler ve Yanlış Bilinenler

Her insan belli korkulara ve endişelere sahiptir. Özellikle bir tehlike ile karşılaştığımızda korku duygumuz bizi ele geçirebilir. Korkular ve korku duymak bu anlamda normal bir durumdur. Ancak fobiler, normal karşılanacak korkudan çok farklıdır. Peki fobi nedir? Fobi kısaca kişinin kendisi için hiçbir tehlike yaratmayacak, bir nesneye, eyleme veya duruma karşı aşırı korku duyması ve bu durum, nesne ya da eylemden kaçınması olarak açıklanabilir. Kişi, fobisi olan nesne, durum ya da eylemle karşılaştığında aşırı endişe ve kaygı duyar, bu kişinin dışındakiler için durum oldukça gerçekdışı ve mantıksızdır. Fobi nedenleri arasında birden çok faktör sıralanabilir. Biyolojik, genetik ya da çevresel faktörler kişinin fobi yaşamasına neden olabilir. Bazı genetik kabul edilen fobilerin ise aslında çevresel bir faktöre dönüştüğü için mi kişiyi etkilediği anlaşılmamıştır. Bir diğer teoriye göre ise bazı kişilerin adrenalin ve noradrenalin salınımının fazla olması da fobilere neden olabilmektedir. Kişin yaşadığı negatif deneyimler de bir duruma, nesneye ya da eyleme karşı fobi geliştirmesine sebep olabilir. Çocukluk çağında yaşanan ağır ve sürekli stres, kişinin yaşamı boyunca fobi yaşamasına neden olabilir. Fobi belirtileri kısaca, çarpıntı, kızarma, terleme, titreme, görüşte bulanıklık, nefes alamama, nefes darlığı gibi fiziksel belirtiler olarak sıralanabilir. Fobi nasıl tedavi olur sorusunun birden çok cevabı vardır. Farklı psikoterapi yöntemlerinin yanı sıra hipnozla fobi tedavisi de iyi sonuçlar verebilmektedir. 

 

Fobiler hakkında hemen hepimizin kulaktan dolma birçok bilgimiz vardır. Peki bu bilgilerin ne kadarı gerçek? Fobi hakkındaki gerçekler ve yanlış bilinenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 

Bir Kişinin Fobisi Onun Akıl Sağlığının Yerinde Olmadığını Gösterir

YANLIŞ! Toplumda, fobisi olan kişilere “deli”, “akıl sağlığı yok” gibi etiketler yakıştırılmaktadır. Oysa akıl sağlığının kaybı, tedavi edilemez ve uzun süreli psikolojik bozuklukları ifade etmek için kullanılır. Bu kişiler tehlikeli davranışlar gösterebilir. Oysa fobiler çoğunlukla tedavi edilebilir sorunlardır. Uzman bir psikolog ya da psikiyatrist rehberliğinde kişiler fobilerinden kurtulabilirler. Bazı spesifik fobiler 1 ila 3 seans gibi kısa sürede ortadan kaldırılabilir.

 

Fobiler Abartılmış Korkulardır

YANLIŞ! Bir kişi fobisinden bahsettiğinde, etrafındaki kişiler genellikle ona, bunu atlatması gerektiğini, kolayca üstesinden gelebileceğini söyler. Birçok kişi fobi ile korku arasındaki farkı bilmez. Fobiler, insanların diğer insanlarla olan ilişkilerine, iş ve okul hayatına, günlük yaşamını devam ettirmesine, basit günlük işleri yerine getirmesine engel olur. Oysa korku belli bir sebebe bağlı ve geçicidir. Bu nedenle korkularla yüzleşmek bazen kişi için çözüm olsa da fobilerle yüzleşmek için bir profesyonelin yardımına ihtiyaç vardır.

 

Fobiler Karakterin Bir Parçasıdır

YANLIŞ! Bir kişi fobisinden bahsettiğinde bunu kişilik özelliklerinden biri olarak kabul etmeye ve bu fobiye doğuştan sahip olduğuna inanmaya meylederiz. Fobinin kişinin karakterinin bir parçası olduğunu düşünmek, aslında o kişinin bu fobiyi yenemeyeceğine inanmak demektir. Bazı fobilerin tedavisi zor olsa da fobiler yenilebilir ve tedavi edilebilir.

Anne Babaların Fobileri Çocuklarına Geçer

YANLIŞ! Fobilerin genetik olduğuna dair net bir görüş olmasa da bazı araştırmalarda anne babaların sahip olduğu korkuların çocuklarda da görülebildiği ortaya konmuştur. Ancak bu anne babanın ya da birinci dereceden akrabaların fobilerinin diğer kuşaklarda görüleceğini göstermez. Anne babanın fobi sahibi olması bir risk faktörü olsa da bazı çocuklar bu durumdan etkilenmez. Bazı çocuklarda aile dışında maruz kaldıkları bazı deneyimlerden dolayı fobi sahibi olabilir. 

Fobiler tedavi edilebilir rahatsızlıklardır. Bu nedenle günlük hayatımızı sekteye uğratan fobileri yenmek için adım atmak önemlidir. Konya fobi tedavisi arayışınızda Psikon Terapi profesyonelleri size yardım edecektir.