Başarı İçin Kendine Güvenmenin Önemi

Başarı İçin Kendine Güvenmenin Önemi

Kendine güven kuşkusuz ki insan hayatındaki birçok alana olumlu etkide bulunuyor. Kendine güven ile kibir sık sık birbiriyle karıştırılan iki kavram olarak karşımıza çıkabiliyor. Halbuki kibirli ve kendini beğenmiş davranışların altında sanılanın tam aksine kendine güven değil, kendine güvensizlik bulunuyor. Kendine güven, kişinin kendi eksikliklerini ve yetersizliklerinin de farkında olduğu ve bu özelliklerini kabul ettiği ve sağlıklı bir şekilde başa çıkabilmeyi de beraberinde getiriyor. Oysa kibir duyan ya da kendini beğenmiş davranan kişi, eksikliklerini, zayıf yönlerini görmezden geliyor. Bu nedenle kibirli kişilerin başarılı olmaları daha zor olurken, kendine güvenli kişiler eksikliklerini de görerek daha başarılı olabiliyor. Elbette kendine güvenin kişiyi başarıya taşımasının başka nedenleri de var. Bu nedenleri sizin için derledik.

 

1- Kendine güvenli kişiler bir işe başlamaktan çekinmezler. Yeni bir fikri ortaya atmakta, kendine güvensiz kişilerden çok daha iyidirler.

 

2- Kendine güvenen kişiler haklarını savunurlar ve bunu yaparken de adil olabilirler. Böylece başarı yolunda karşılarına çıkan haksızlıklara karşı durabilirler.

 

3- Kendine güvenen insanlar, gerektiğinde hayır demeyi başarırlar. Böylece gereksiz enerji ve zaman kaybından kurtulurlar.

 

4- Kendine güvenen insanlar yeni deneyimler ve fikirlere daha kolay “evet” derler. Bu da onların fırsatları yakalamasını sağlar.

 

5- Kendine güven, kişinin korkuları ile yüzleşmesini kolaylaştırır. Böylece başarısızlık, başka kişilerin düşünceleri ya da belirsizlik korkusu onları esir almaz.

 

6- Kendine güvenen kişi aynı zamanda kendine inanır. Bu nedenle yolda karşılaştıkları engellerle savaşmakta başarılı olurlar.

 

7- Kendine güven, kişinin kendi için daha yüksek hedefler koymasını sağlar. Daha yüksek hedefleri olan kişiler her zaman daha yükseğe ulaşırlar.

 

8- Kendine güvenen kişiler, eksik yönleri gibi sınırlarını da bilirler. Kendilerine güvenleri ile sınırlarını test etmekte istekli olurlar ve yapabileceklerinin daha iyisini yaparlar.

 

9- Kendine güvenen kişi, bir şey istediğinde bunu yüksek sesle söyleyebilir. Böylece diğerleri sessizken öne çıkabilir ve istediğini alabilir.

 

10- Kendine güvenen insan başarıyı gözünde büyütmez. Başarının erişilebilir bir şey olduğunu ve başarabileceğini bilir.