Anksiyete ile İlgili Sorulara Cevaplar

Anksiyete ile İlgili Sorulara Cevaplar

1) ANKSİYETE BİR HASTALIK MIDIR?

Temelde anksiyete bir duygudur. Tıpkı korku gibi endişe gibi anksiyete de bir duygudur. İnsanda bir uyarı sinyali olarak kabul edilebilir. Yani bizi harekete geçiren bir sinyaldir. Fakat anksiyetenin düzeyi veya ortaya çıkış şekli bozulduğunda artık anksiyete; bir semptom olur. Yani hastalık belirteci olur.

 

2) TÜRKÇE İFADEYLE ANKSİYETE YERİNE HANGİ KAVRAMLAR KULLANILABİLİR?

Anksiyeteyi tam karşılayan bir Türkçe kavram olmamakla beraber genelde anksiyete yerine Kaygı, Endişe, Gerginlik ve Bunaltı kavramları kullanılabilmektedir.

 

3) ANKSİYETE İLE KORKU BİRBİRİYLE KARIŞABİLMEKTE BUNLARIN İLİŞKİSİ NEDİR?

Anksiyetenin korkuyla benzer ve farklı yönleri vardır:

Benzer yönleri: İkisi de bir tehlike karşısında insanın sempatik sinir sistemini aktifleştirerek bu tehlikeyle başa çıkma veya kaçma yolunu seçmesini sağlar.

Farklı yönleri: Korkuda gerçek bir tehlike varken, anksiyetede hayali bir tehlike söz konusudur.

 

4) ANSİYETEDE VÜCUTTA HANGİ BELİRTİLER ORTAYA ÇIKAR?

Anksiyete halinde vücutta sempatik sistem aktif hale gelir. Buna bağlı olarak vücutta aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir:

-Taşikardi (Kalp çarpıntısı) -Boğazda düğümlenme hissi

-Göğüs ağrısı -Uyuşma, Karıncalanma hissi

-Nefes darlığı -Titreme

-Ağız kuruluğu -Sık idrara çıkma

-Sıcak basması -Solukluk

 

5) ANKSİYETENİN OLUMLU YÖNLERİ VAR MIDIR?

Evet ilk sorunun cevabında da belirtildiği üzere anksiyete temelde diğer duygular gibi bir duygudur. Bu yüzden olumlu yanları da vardır. İnsanı tehlikeli durumlarında harekete geçirir. Örneğin sınav anksiyetesi olmazsa sınavdan önce ders çalışmayız ve sınavda başarılı olamayız.

 

6) PATOLOJİK ANKSİYETENİN NORMAL BİR TEPKİ OLAN ANKSİYETEDEN FARKLARI NELERDİR?

Anksiyetenin normal bir tepkiden patolojik bir semptoma dönüştüğünü aşağıdaki özelliklerden anlayabiliriz:

-Çevresel uyaranlarla ilişkili olsa bile yine de onlardan özerktir.

-Yoğunluğu daha fazladır. Dayanma sınırlarını aşar.

-Süresi daha fazladır. Kalıcı hale gelir.

-Davranış şekli farklıdır. Tehlikeyle baş etmek yerine tehlikeden kaçma davranışını gösterir.