Kaygı Bozukluğu Türleri

Kaygı Bozukluğu Türleri

Kaygı bozukluklarının genel karakteristiği kişinin, aşırı ve sürekli, korku, kaygı ve endişe yaşamasıdır. Bu korkunun kaynağı gerçek dışı olsa da kişi algıladığı tehdide duygusal bir tepki verir. Kişi tehdidin yakın gelecekte ortaya çıkıp artacağını bekleyerek endişelenir. Kaygı bozukluğunun birden çok türü bulunmaktadır.

 

Yaygın Kaygı Bozukluğu Nedir?

Yaygın kaygı bozukluğu yaşayan kişi, hepimizin gün içinde yaşadığı normal olaylara karşı aşırı bir endişe duyar. Ortada hiçbir şey yokken aşırı korku duymak, işi, ailesi, hayatı ile ilgili ortada gerçek hiçbir tehdit bulunmazken sürekli endişelenmek, endişelendiği konuya açıklık getirilmesine rağmen endişelenmeye devam etmek, bir konuda endişelenirken başka bir konuda endişelenmeye başlamak gibi belirtilere sahip olan yaygın kaygı bozukluğunun teşhisinin konulması için kişinin bu belirtileri en az 6 ay boyunca deneyimlemesi gerekir. 

 

Agorafobi Nedir?

Agorafobi ismini açık alan anlamına gelen agoradan alır. Kişi açık alanlardan, kalabalığın bulunduğu, kaçmanın zor olduğu yerlerden korkar. Kişi korkusunu tetikleyecek mekanlardan, sosyal durumlardan uzak durur. Bazı agorafobi sahibi kişilerde korku öylesine ağır ve şiddetlidir ki, evlerinden ayrılamaz, hayatlarını düzgün bir şekilde devam ettiremezler. Agorafobi sahibi kişi, istemediği bir açık alanda bulunmak zorunda kaldığında panik atak yaşayabilir. 

 

Sosyal Kaygı Bozukluğu Nedir?

Sosyal kaygı bozukluğu, sosyal fobi olarak da bilinir. Sosyal fobi nedir sorusu, kişinin gerçek dışı ve mantığa aykırı bir şekilde başkaları tarafından izlenme ve yargılanma korkusu olarak cevaplanabilir. Sosyal kaygı bozukluğu olan kişiler, sosyal ortamlara girmekten, burada bulunmaktan korkar. Küçük düşeceği konusunda gerçek dışı endişeler taşır. Sosyal durumlarla baş başa kaldıklarında terleme, titreme, sesin titremesi, kalp atımlarının hızlanması gibi birçok fiziksel belirti gösterirler.

 

Fobi Nedir?

Fobi adı verilen, gerçek bir tehdit olmamasına rağmen belli nesnelere, olaylara, mekanlara ve canlılara karşı duyulan aşırı korku durumlarının tümü kaygı bozuklukları çatısı altında değerlendirilir. Fobiler fazlasıyla çeşitlidir. Uçak, örümcek ya da karanlık korkusu gibi fobiler toplumda daha yaygın görünürken, deliklerden korkma, güzel kadınlardan korkmak gibi ilginç ve nadir görülen birçok spesifik fobi türü bulunur. 

 

Panik Bozukluk Nedir?

Panik bozukluk psikiyatrik bir bozukluktur. Panik bozukluğa sahip kişiler tetikleyici herhangi bir unsur bulunsa ya da bulunmasa da panik ataklar yaşarlar. Panik ataklar aniden ortaya çıkar ve kısa bir süre boyunca devam etse de kişinin hem fiziksel hem de psikolojik şiddetli belirtiler göstermesine neden olur. Kişi kalp krizi yaşıyormuş gibi hissedebilir. Elleri ayakları uyuşabilir. Kalp ve göğüs ağrısı yaşayabilir. Kişi o anda yaşadığı belirtiler nedeniyle ölmek üzere olduğunu düşünebilir. Panik bozukluğa sahip kişiler, panik atak yaşadıkları durumlardan kaçınır. Bu nedenle günlük yaşamlarında, ikili ilişkilerinde, sosyal ve akademik hayatlarında ciddi sorunlar yaşayabilirler.

 

Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu Nedir?

Ayrılma anksiyetesi denilince akla ilk önce ebeveynlerinden özellikle de annelerinden ayrı kalma endişesi yaşayan çocuklar gelir. Ancak ayrılma anksiyetesi yetişkinlerde de görülür. Bu bozukluk türünde, yetişkinler bağlantılı oldukları kişilerden ayrılmak konusunda şiddetli ve aşırı bir korku duyar. Bağımlı bulundukları figürlerden ayrılmak istemeyen bu kişiler, işe gitmek, okula gitmek ya da evlenmek gibi durumları reddederler.

 

Kaygı bozukluğu türleri tedavi edilebilir, semptomları azaltılabilir rahatsızlıklardır. Doğru yaklaşım ile kişi korkularını ve kaygılarını yönetebilir hale gelebilir. Böylece günlük hayatını sürdürebilir ve ilişkilerini iyileştirebilir. Konya kaygı bozukluğu tedavisi arayışınızda Psikon Terapi profesyonelleri size yardımcı olabilir. Bizi hemen arayın ve tedaviniz için bir adım atın.