Profesyonel Danışman Psikiyatrist
Uzm. Dr. Tevfik Karakoç

İlk ve orta öğrenimini Konya Seydişehirde tamamladım. Lise eğitimine Konya Ereğli ivriz Anadolu Öğretmen Lisesinde başladım ve Seydişehir lisesi mezunuyum. 1995 yılında başladığım Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2002 yılında mezun oldum. Çeşitli devlet kurumlarında pratisyen hekim olarak görev yaptım. 2007 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesinde Anestezi ve Reanimasyon ihtisasina başladım. 2009 yılında girdiğim Fırat Üniversitesi Psikiyatri Anabilimdalından 2014 yılında uzmanlığımı alarak göreve başladım. Tezimi borderline kişilik bozukluğu olan hastalarda talamus hacimleri ve klinik değişkenlerle ilişkisi üzerine yaptım. Yapmış olduğum tez çalışması pubmed de yayınlandı ve 3.psikiyatri zirvesi 10. Anksiyete Kongresi kapsamında en iyi genç araştırmacı özel ödülüne layık görüldü. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından düzenlenen EMDR ve bilişsel davranışcı terapi egitimlerimi ve Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen madde bağımlılığı hekim egitimini ve toplum ruh sağlığı merkezi çalışma egitimlerimi tamamladım.