Psikolojik Sorunların Fizyolojik Etkileri

Psikoloji insanın varlığından beridir var olsa da ciddi bir psikolojik bir disiplin olarak kabul görmesi 19. Yüz yılın sonlarında gerçekleşmiştir. Bundan önce de psikoloji bilimi felsefenin bir dalı olarak kabul edilmiş ve eski Mısır ve Yunan uygarlıklarına kadar bu alanda çalışmalar yapıldığı gözlemlenmiştir.

İnsanın davranış ve zihinsel süreçlerini inceleyen bu bilim dalı 19. Yüz yıldan itibaren sistemleşerek ve bilimsel yöntemler kullanarak bir birikim ve insanın ruh haline dair açıklamalar elde etmiştir. Özellikle bu yazının konusu olan kişilik, davranış ve zihinsel işlev bozukluklarının hem ruhsal hem de bedensel anlamda oluşturduğu sorunlar saptanmış ve bu sorunlarla mücadele etme yolları geliştirilmiştir.

Psikolojik rahatsızlıklar halk arasındaki genel varsayıma ya da inanışa göre yalnızca ruhsal ve davranışsal anlamda semptomlarla kendini gösteren, genellikle yardım alınmasını gerektirmeyen ya da bu konuda uzmanlığı olmayan yalnızca bu konuda bilgileri olduğunu söyleyen kişilerden tavsiyelerle rahatsızlığın atlatılabileceğine inanılan küçük problemlerdir. Özellikle yerel Anadolu halklarındaki adet ve inanışlara göre bu tür ruhsal problemler, birtakım hurafelerle açıklanmaya çalışılır ve birtakım ilkel yöntemlerle çözüme ulaşılmaya çalışılmaktadır.

Fakat psikolojik hastalıkların ruhsal ve işlevsel anlamda bıraktığı olumsuz etkilerin yanında kişide oluşabilecek fiziksel etkileri de göz ardı etmemek gerekir. Her ne kadar yalnızca ruhsal anlamda oluşan ve bu alanda etkilerini gösteren rahatsızlıklarmış gibi görülse ve bunun için bazı batıl uygulamalara baş vurulsa da esasında tıbbi ya da psikolojik destek almak bu tür psikolojik rahatsızlıklarda hem fiziksel hem de ruhsal açıdan hayati önem taşımaktadır.

Belirli psikolojik rahatsızlıkların tipik fiziksel etkilerine bakacak olursak;
Kaygı Bozukluğu yaşayan hastalarda sürekli bir endişe hali, tetikte olma ve gelecekle alakalı olumsuz beklentilerin verdiği heyecan vücutta gerekenden çok fazla miktarda Dopamin salınımına neden olmakta, bununla birlikte bu rahatsızlığı yaşayan bireylerde kalp çarpıntısı, baş dönmesi, vücut kasılmaları gibi fiziksel belirtiler gözlemlenebilmektedir.

Bir duygu durum karmaşası yaşatan bipolar kişilik bozukluğu yaşayan bireylerde, duyguların aşırı yaşanması, sürekli değişiklik göstermesi, ani ve anlamsız olarak çökkünlük ve taşkınlık dönemlerinin yaşanması; kişinin işlevselliğini etkilemekte, fiziksel anlamda bitkinlik hissetmesine, hatırlama zorluğu yaşamasına ve depresif dönemde yaşadığı duygusal çıkmazlar sebebiyle kendine zarar verme gibi fiziksel belirtiler görülmektedir.

Modern dünyada en sık karşılaşılan ve bu yüzden halk arasında pek de önemsenmeyen depresyon, zannedilenin aksine önemli ruhsal problemlere yol açarken, aynı zamanda yeme bozuklukları, uyku problemleri, konsantrasyon bozukluğu gibi önemli fiziksel sorunları da beraberinde getirmektedir.

Bunun yanı sıra Borderline yaşayan bireylerin intihar etme oranı diğer tüm psikolojik problemlere oranla en yükseğidir. Histrionik kişilik bozukluğu görülen bireyler, rahatsızlıklarının bir evresinde histrionik nöbetler de geçirebilmektedirler.

Diğer Blog Yazılarımız

Psikon Sağlık ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak psikolog Konya, Ankara ve çevre illerde aile terapisi, yetişkin terapisi, çocuk terapisi başta olmak üzere bir çok alanda psikolojik destek sunmaktayız. Sadece fiziksel sağlık değil ruhsal sağlığında toplumun en önemli parçalarından olduğunun bilincinde hizmet sunmaktayız.

Yasal Uyarı..!

Web sitemizin içeriği, ziyaretçilerimizi bilgilendirmeyi amaçlayan bir nitelik taşımaktadır. Sitede bulunan bilgilerin hekim tedavisi veya danışmanlık hizmetinin yerine geçmediği unutulmamalıdır. Sitemiz üzerinden herhangi bir ilaç tedavisine başlanması veya mevcut tedavinin değiştirilmesi önerilmez ve tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, kişisel teşhis veya tedavi yöntemi seçimi için değerlendirilmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı ilan veya reklam amacı güdülmemektedir.

Sitemizde kullanılan görsel ve illustrationlar Psikon’a ait olup izinsiz kullanılması durumunda yasal süreç başlatılacaktır. © 2016 – 2024
Psikon Sağlık ve Psikolojik Destek Merkezi. Tasarım: Furkan Reklam Ajansı