Psikolojik Belirti Tarama Testi SCL 90-R

Psikolojik Belirti Tarama Testi SCL 90-R

Bireyde var olabilecek psikolojik semptomları ve bu semptomların düzeyini belirlemek için kullanılan bir ölçme aracıdır. 9 alt test ve 1 tane de ek skala olarak adlandırılan toplam 10 adet alt testten oluşmaktadır. Kendini değerlendirme ölçeğidir. 17 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilen bir ölçektir. Bireye 90 maddeden oluşan ve 5 dereceli likert tipi cevaplanan soru formu verilir ve formda yer alan yönergeye uyması istenir. Üniversitelerin psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü mezunları ve psikiyatristler tarafından uygulanabilir. Uygulayıcının SCL-90 Belirti Tarama testini uygulaması için özel bir eğitim alması gerekmektedir.

Testi alan kişinin aldığı puanlara göre bir yol çizilir ve hangi psikolojik yaklaşımın uygulanacağına karar verilir. Psikolojik tedavilerde tek bir metot olmadığı için tedavi yöntemi bireyin konumuna göre seçilir. Danışan dan öncelikle yaşam öyküsü alınır.

Yaşam öyküsünün içinde o güne kadar yaşadığı ve kendisini etkileyen tüm olaylar yer almalıdır. Kendi kimlik bilgilerinin dışında annesinin, babasının varsa eşinin ve çocuklarının da kısa kimlik bilgileri alınmalıdır. Kişinin yetiştiği kültürel, toplumsal ve ekonomik ortamın genel bir tanımlaması yapılmalıdır. Anne-babanın kişilik özellikleri, çevrelerine göre sosyal, ekonomik ve kültürel durumları, çocuk yetiştirme tutumları incelenmelidir.

Danışan ile kurulan ilişkide, danışanın beden diline dikkat edilmelidir. Normal özellikler, duygulanımda azalma/artma, uygunsuzluk, karşıt değerli duygulanım kavramlarına dikkat edilmelidir. Dışa vuran tüm davranışlar titizlikle incelenmelidir. Hiçbir psikolojik rahatsızlık bir-iki görüşmeyle neticelenmez. Bireyden bireye göre farklılık olabileceği unutulmamalı ve en az dört görüşmeden sonra bazı adımların atılmaya başlandığı düşünülmelidir. Danışman-danışan arasında kurulacak ilişki kişinin kendisini tümüyle ortaya koymasında önemli olacağından bu konuya da ayrı bir özen gösterilmelidir.