Psikiyatrik Görüşmede Etkin İletişim

Psikiyatrik Görüşmede Etkin İletişim

Psikiyatrik görüşmede psikoterapist ile danışan arasında etkin bir iletişim kurulmalıdır. Bu etkin iletişim; psikoterapistin danışanı daha iyi anlamasını ve daha kritik noktalara müdahale edebilmesini sağlar ve bu şekilde danışan, görüşmeden maksimum faydayı sağlayabilmiş olur.

Etkin iletişim kurabilmek için psikoterapistin yapması gerekenler şunlardır:
1) Danışanı karşılama, kendini tanıtma ve danışana yer gösterme
2) Danışanın hitap edilmek istediği adını sorma
3) Danışanın gelişimi/sosyokültürel düzeyine uygun bir şekilde görüşmenin amacını ve süresini açıklama
4) Görüşme esnasında rahat ve güvenli bir ortam oluşturma, sınırları ayarlama
5) Danışan ile empati kurma (Ancak empatinin sınırı olmalıdır. Örneğin danışana acıma gibi onu küçük düşürebilecek durumlardan uzak durulmalıdır)
6) Danışanı etkin bir şekilde dinleme (Göz ilişkisi, onaylama ifadeleri, gerektiğinde sessiz kalma)
7) Sözel olmayan anlatım tekniklerini güzel kullanma (Göz ilişkisi, mimik vb.)
8) Sözel anlatım tekniklerini güzel kullanma (Konuşma hızı, akıcılığı, telaffuz, ses tonu-geçişi vb.)
9) Öncelikle açık uçlu sorularla konuları açıp daha sonra kapalı uçlu sorularla netleştirme
10) Danışanı yargılayıcı ifadelerden ve yanlı(taraflı) ifadelerden kaçınma
11) Konular arası geçişte aniden geçiş yerine gerekli esneklikle geçiş yapma
12) Görüşmenin amacının dışına çıkan ifadeler kullanmama
13) Erken öneriler ve yorumlardan kaçınma
14) Danışana yapması önerilen davranışları tam olarak açıklama, neden sonuç ilişkisini anlatma ve danışanın anladığından emin olma.
15) Görüşmeyi özetleyerek ve diğer görüşme için kısa plan sunarak sonlandırma.