Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu Nedir?

Pasif Agresif Kişilik Bozukluğu Nedir?

Pasif Agresif Kişilik bozukluğu bir tür genetik nedenli psikolojik bir sorun olmayıp, kişinin sosyal yaşantısı, gelişim çağındaki ebeveyn tutumları sebebiyle ortaya çıkan bir tutum ve davranış problemidir. Klinik olarak yardım alınması gereken sosyal anlamda olumsuz etkileri görülen bir kişilik bozukluğu türüdür.

Pasif agresif kişilik bozukluğuna sahip bireylerin gösterdiği en temel belirti; isteklerini veya kızgınlıklarını dolaylı yoldan anlatmayı tercih etmeleridir. Örneğin, bir konu hakkında konuşurken satır aralarında başka meselelere değinmeleri, ima ve alaya dayalı ifadeler kullanmaları, öfkelerini nesne ve eşyalardan çıkarmaları, sessiz kalmaları, görmezden gelme ve küsme davranışları Pasif Agresif kişilerin kendilerini ifade etme tarzlarının başlıcalarıdır.

Bunun yanında pasif agresif kişilerde görülen bir diğer özellikse karamsarlık ve melankolik tavırlar içerisinde olmalarıdır. Kendilerini acındırmayı, kurban rolünde olmayı seven pasif- agresif bireyler sürekli haksızlığa uğradıklarını, işlerin sürekli tersine gittiğini, şanlarının bir türlü yağver gitmediğini sıklıkla düşünür ve buna inanırlar. Bu yüzden Pasif Agresif kişilerde devamlı bir karamsarlık ve kötümserlik hakimdir.

Tepkilerini dolaylı yoldan ifade etmeyi tercih eden bu kişiler, yüzleşmekten ve duygularını açıkça ifade etmekten de oldukça çekinirler. Bu sebeple sosyal yaşantılarında dışarıdan her şey normalmiş gibi görünse de sağlıklı bir biçimde etrafındaki insanlarla sorunlarını konuşarak çözemedikleri için içlerinde kin ve öfke biriktirirler. Bu nedenle çevrelerindekilere karşı güvensiz ve alıngandırlar.

Ayriyeten çoğunlukla bu güvensizlikleri sebebiyle çevrelerinden eleştirilere karşı da ciddi ve hırçın tepkiler verebilmektedirler. Kendileri her şey için bir eleştiriye sahip olsalar da diğer insanların onları eleştirmesi dayanılmaz bir durumdur. Böyle bir durumda eleştiriyi yapan kişiyi düşman olarak görebilmektedirler. Halbuki amaç onu bir yanlışından geri çevirmek için yapılan birkaç kelime kadar masumdur.

Bu güvensizlik ve içlerinde biriken öfkenin sebep olduğu bir diğer tutumsa, kendileri nedeniyle olan bir yanlışlıkta ya da başarısızlığa uğradıkları durumlarda bile başkalarını suçlamaktır.

Bu konuda onları eleştirmek durumu daha da kötüye götüreceğinden, bu kişilik bozukluğuna sahip olduğunu düşündüğünüz kişileri öncelikle bilgilendirmeniz ve huyuna giderek bir uzmandan yardım almaya ikna etmeniz sürecin başlaması noktasında daha sağlıklı bir adım olacaktır.