Kişilik Tipleri

Kişilik Tipleri

Çevrenizde aynı aileden, aynı eğitimden gelen ama aynı olaya çok farklı tepkiler gösteren kişiler var mı? Bu kişilerin olaylara verdikleri tepkilerin farklılıklarının temelinde yatan ana faktör, kişilik olarak adlandırılıyor. Kişilik tipleri farklı başlıklarda tanımlanabiliyor. Bu yazıda ele alacağımız tanımlama da ise kişilik ikiye ayrılıyor ve A ve B tipi kişilik olarak adlandırılıyor. Bu kişilik tiplerini ortaya koyan kişiler, kardiyolog olan Meyer Friedman ve Rosenman olarak biliniyor. Bu iki kardiyolog, oturma odasındaki döşemelerin sadece ön kısmından yırtıldığını fark ettikten sonra, kalp problemi yaşayan çoğu kişinin endişeli insanlar olduğunu ve oturmakta zorlandıkları kabul ediyor. Bu noktadan sonra, kalp hastalıklarına yatkın insanların özelliklerini A tipi altında, yatkın olmayan insanların özelliklerini ise B tipi altında bir araya getiriyor. Bir insanı tanımanın ve sınıflandırmanın tek yolu elbette sadece bu iki kişilik tipi değil ancak insanlar A tipine ya da B tipine daha yakın ya da uzak davranışlar sergileyebiliyor.

 

A Tipi Kişilik ve Özellikleri

A tipi kişilik özelliğine sahip kişiler, genel olarak aşırı rekabetçilikleri, zaman konusundan hassasiyetleri ile öne çıkar. Bu kişilerin kendilerine has davranışlarından biri konuşma ve hareket anlamında kesin tavırları bulunur. Jest ve mimikleri güçlüdür. Beklentileri oldukça yüksektir, başarıya ulaşamadıkların da mutsuz olurlar ancak başarıları da kısa ve az bir mutluluk verir. A tipi kişiliğe sahip kişiler, sürekli bir yarış ve rekabet içindedir. Bu duygu durumu, öfke, düşmanlık gibi negatif etkileri de yanında getirir. A tipi kişiliğe sahip kişiler, benmerkezci ve kendisine odaklı kişilerdir. İş ve başarı bu tip kişilikte çok önemlidir. Çoğu kez sosyal hayatlarını ve ailelerini ihmal eder, onlardan çaldıkları zamanı işlerine aktarırlar. Eve iş getirmek, hafta sonları çalışmak ve sürekli rekabet A tipi kişilik özellikleri arasındadır.

 

B Tipi Kişilik ve Özellikleri

B tipi kişilik özelliğine sahip kişiler, A tipi kişiliğe göre büyük farklılıklar gösterirler. Bu farklılıklar bu tip kişiliğinin daha az rekabetçi olması, işe ve zamana karşı daha az hassasiyet göstermesi olarak sıralanabilir. B tipi kişilik özelliği taşıyan kişiler, iş konusunda olduğu gibi hayatın genelinde de daha rahattırlar. Bu özellikleri sayesinde sosyal anlamda daha dengeli bir yaşam kurabilirler. Düşmanlık, öfke ve saldırganlık gibi davranışları çok nadir gösterirler. İşleriyle ilgilenirken sakin, düzenli ve rahattırlar. İşi hayatlarının merkezi yapmadıkları için ailelerine ve kendilerine daha çok zaman ayırırlar.