Histrionik Kişilik Bozukluğu

Histrionik Kişilik Bozukluğu

Histrionik kişilik bozukluğu; olayları dramatize ederek ve abartarak yaşayan kişiliklerle seyreder. Bu bozukluk toplumda yaklaşık yüzde 2-3 oranında görülür. Kadınlarda erkeklere oranla oldukça fazladır.

Histrionik Kişilik Bozukluğu olan kişilerin özelikleri şu şekildedir:
-Mevcut durumu abartırlar ve dramatize ederler
-Her durumda ön planda olmak isterler
-Topluluk önündeki aktivitelerde hep ana kahraman olarak yer almak isterler
-Sinema, tiyatro gibi alanlara oldukça ilgilidirler
-Her durumda diğer kişilerin onayını almış olmak isterler
-Eleştirilmeyi ve onaylanmamayı hiç sevmezler
-Her zaman dikkat odağı olmak isterler
-Bir anda oldukları duygudan bambaşka bir duyguya bürünebilirler. Duygulanımları yüzeysel ve değişkendir
-Ani kararlar alabilirler
-İnsan ilişkileri istikrarsızdır
-Fizik güzelliğine aşırı önem verirler. Kişileri tanımlarken fizik özelliklerine göre değerlendirirler
-Ayartıcı cinsel davranışlar gösterirler ve karşı cinsi baştan çıkarmaya çalışırlar fakat buna rağmen cinsel yaşamları problemli olabilir
-Karşı cinsler bu kişilerden hemen etkilenebilirler
-Telkinlere yatkındırlar
-Konversiyon ve somatizasyon bozuklukları sık görülür. Yani psikiyatrik durumlarını bedenlerine yansıtarak örneğin bir anda bayılabilirler

Histriyonik Kişilik Bozukluğunun Tedavisinde ise;
İlaç tedavileri ve/veya Psikoterapiler kullanılmaktadır.