Çocuklarda Tematik Algı CAT Testi

Çocuklarda Tematik Algı CAT Testi

Tematik Algı Testi, kendini daha çok kişiler arası ilişkilerde ve çevrenin algılanmasında gösteren kişilik dinamiklerini araştırmaya yönelik bir tekniktir. Şimdiki şekliyle 31 resimden oluşur. Kendilerinden bu resimlerden bazıları hakkında hikaye anlatmaları istenen denekler bu sayede bilinçli olarak yapılandırılmamış uyaranlardan kişisel olarak ne algıladıklarını ortaya koyarlar.

T.A.T testi 31 resim içerir, bu resimler kişilerin sosyal ve kişiler-arası konumlarının değişik görünümlerini resmetmektir. Testte kişiden her resimde bir hikaye anlatması istenir. Resimlerden 10’u cinsiyetlere ayrılmış, 21 resim ise her iki cinsiyet içinde kullanılır.

T.A.T’nin orjinal amacı; kişiliğin altında yatan dinamiklere ulaşmaktır. Özellikle iç uyuşmazlıkları, baskın becerileri ve ilgileri, motivasyonları bu test ile buluruz. T.A.T testindeki spesifik motiveler başarı elde etmeyi, samimiyet gösterilerini ve problem çözme becerilerini içerir. Bu test, 2. Dünya Savaşın dan sonra duygusal olarak dağılmış hastalara diğer ekollere mensup psikanalistler ve klinisyenler tarafından uygulanmıştır. T.A.T rüyaları, fantezileri, eş seçimlerini, insanların meslek seçimindeki güdülerini daha net bir şekilde araştırmamızı sağlar bir hale gelmiştir.