Borderline Kişilik Bozukluğu Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Borderline Kişilik Bozukluğu Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Borderline kişilik bozukluğu Türkçede Sınırda Kişilik Bozukluğu adıyla da bilinir. Kısaca BPD olarak adlandırılan borderline kişilik bozukluğu psikiyatrik bir rahatsızlıktır. Borderline Kişilik Bozukluğu nüfusun neredeyse %2 ila %3’ü gibi bir kısmını etkiler. Bu nedenle belirtileri ve nedenleri ile ilgili bilgilenmek önemlidir. Borderline Kişilik Bozukluğu Belirtileri ve Borderline Kişilik Bozukluğu nedenleri üzerinde durmadan önce BDP’yi tanımak önemlidir. Peki Borderline Kişilik Bozukluğu nedir? Sınırda kişilik bozukluğu olarak da bilinen BDP, karmaşık bir kişilik bozukluğudur. Kişi, duygularını ve dürtülerini kontrol etmede zorluk yaşar. Bu nedenle sık sık öfke patlamaları, kendine zarar vermek ya da kendini öldürmek gibi dışavurumlarda bulunurlar.

 

Borderline Sınırda Kişilik Bozukluğu Belirtileri

- Kişilerde aralıklı olarak ruh hali değişikliği gözlenir.

- İçgüdüsel seçimler ve davranışlarda bulunurlar.

- Seçimleri sonucunda kumar, alışveriş ya da korunmasız çoklu seks gibi riskli davranışlarda bulunurlar.

- Birkaç saat ya da birkaç gün içerisinde değişebilir uçlarda duygu durumları ve ruh haline sahiptirler. Bu duygular aşırı mutlu olmak, aşırı huzursuz olmak, aşırı utanç duymak ve aşırı kaygı duymak olarak sıralanabilir.

- Kendilerini sürekli boş ya da sıkılmış hissederler.

- Aile ve arkadaşları ile inişli çıkışlı ilişkiler kurarlar.

- Öfkelerini kontrol edemezler, ciddi öfke patlamaları yaşarlar. Başkaları ile alay etmek ya da fiziksel kavgalara girişmek gibi davranışlarda da bulunabilirler.

- Özellikle reddedilme ya da terk edilme gibi durumlar başta olmak üzere kendilerine zarar verecek davranışlarda bulunurlar.

- İntihara kalkışabilirler.

- Kendilerini vücutlarının dışında ya da kendilerine ait hissetmeme gibi paranoyak düşüncelere sahiptirler.

- Terk edilmekten aşırı derecede korkarlar. Terk edilmek, reddedilmek ya da ayrılmak gibi aşırı kaygıları nedeniyle yine aşırı davranışlarda bulunabilirler.

 

Borderline Sınırda Kişilik Bozukluğu Tanısı

Bir kişiye Borderline Sınırda Kişilik Bozukluğu tanısı konulabilmesi için yukarıda sıralanan belirtilerden en az beş tanesini taşıması gerekir. Tanıyı mutlaka bu alanda uzman psikiyatrist ve psikologların koyması gerekir.

 

Borderline Sınırda Kişilik Bozukluğu Nedenleri

BPD nedenleri uzun yıllar boyunca aile ve çocuk yetiştirme stili olarak tanımlanmıştır. Ancak günümüzde yapılan araştırmalar ana nedenlerin genetik ve beyinde rastlanan anormallikler olduğunu göstermektedir. Ailede var olan Borderline Kişilik Bozukluğu örnekleri başta olmak üzere diğer zihinsel hastalıklar kişinin bu rahatsızlığa sahip olmasına neden olabilmektedir. Bazı çalışmalara göre kişinin beyninde dürtüsellik veya öfke gibi duyguları kontrol eden alanların işlevlerinde bozukluk olması ya da beyindeki kimyasalların düzgün işlememesi kişinin Borderline Kişilik Bozukluğuna sahip olmasının ana sebebi olabilmektedir. Ayrıca aile üyelerinden birinde bu rahatsızlığa rastlanan kişiler, çocukluk yıllarında fiziksel ya da cinsel istismara uğrayanlar, küçük yaşta aile üyelerinden birini kaybeden ya da ayrılan çocuklar da risk grubundadır.

 

Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisi

Borderline kişilik bozukluğu tedavisi güç ancak tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Kişinin o andaki durumuna göre hastaneye yatırma ya da kısa ve uzun vadeli olarak planlanmış psikoterapi yöntemleri kullanılır. Ancak uzman gerek görürse Borderline kişilik bozukluğu ilaç tedavisi ve ilaç kullanımı da uygulanabilir. Kişinin işlevsel anlamdaki becerilerine odaklanmasını sağlayan, kişiyi rahatsız eden duyguları kontrol etmeyi öğreten, kişiye davranışa geçmeden önce duygularını gözlemlemeyi öğreterek dürtüselliği azaltan psikoterapi tedavi için önemlidir. Psikoterapi kişinin uzun süreli olarak değişimini hedefler. Bunun için, diyalektik davranış terapisi, şema odaklı terapi, zihinselleştirme temelli terapi, duyguları yönlendirme odaklı terapi gibi terapi modelleri kişinin tedavisi için faydalı olacaktır.