Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline Kişilik Bozukluğu

Borderline kişilik bozukluğu; Türkçe’ de Sınır Kişilik Bozukluğu olarak da adlandırılır. Bu kişilerde psikiyatrinin farklı semptomları ayrı ayrı zamanlarda görülebilir. Borderline kişilik bozukluğu toplumda yaklaşık yüzde 2 görülür ve kadınlarda daha fazladır. Bu kişilerin birçoğunda başka bir psikiyatrik rahatsızlık da eşlik eder.

 

Borderline Kişilik Bozukluğu olan kişilerin özellikleri şu şekildedir:

-Temel olarak her şeyi ‘iyi’ ve ‘kötü’ olarak ayırırlar. Ortası yoktur. Örneğin bir insan ya iyidir ya kötüdür.

-İnsanlarla olan ilişkilerinde istikrarsızlardır

-Dürtülerini kontrol edemezler

-Yoğun öfkeleri vardır ve öfkelerini denetleyemezler

-Sürekli her şeyin boş ve anlamsız olduğu duygusundalardır

-Sürekli olarak anksiyete duyarlar

-Kendilerini yaralama, madde kullanım bozukluğu gibi kendilerine zarar verici davranışlarda bulunurlar

-İntihar girişimleri sıktır ve genellikle de ölümle sonuçlanır

-Riskli cinsel davranışlarda bulunabilirler

-Zaman zaman kısa süreli depresyon belirtileri görülür

-Zaman zaman kısa süreli panik ataklar görülür

-Zaman zaman kısa süreli obsesyonlar görülür

-Zaman zaman kısa süreli fobiler görülür

 

Borderline Kişilik Bozukluğunun Tedavisinde ise;

Temel tedavi Psikoterapilerdir. Ayrıca bazı semptomlarını gidermek için ilaç tedavisi de kullanılabilir.